הקורס תיאוריות אישיות, הינו קורס מבוא 30 שעות,

בו ילמדו -

החלוקות לתיאוריות

חשיפה לכלל תיאוריות האישיות

העמקה בתיאוריות נבחרות:

- הפסיכואנליזה של פרויד

- הפסיכואנליזה אחרי פרויד:

תיאוריות האני

תיאוריות העצמי

- התפיסה ההתנהגותית קוגנטיבית לשאלת האישיות

- הזרם השלישי:

- הומניזם, פנומנולוגיה, אקסיסטנציאליזם

- תפיסות הוליסטיות וטרנס פרסונליות.